Az oldal betöltése folyamatban van...
 
 
Köszöntő
 

Tisztelt Látogatónk!

Ez a Kárpátok-koszorúzta medence (mely egyben kontinensünk közepe is), Európa legállandóbb (900 éves) határvonalát rajzolja meg. Mivel ezt a területet természetes határok övezik, nem véletlenül alakult ki az a Szent Korona által is védett, szerves gazdasági, földrajzi, kulturális egység, mely egészében a magyar életteret jelenti. Ezt belakni, működtetni, felvirágoztatni és megvédeni volt feladatunk eddig is, s ezután sem cselekedhetünk másként, amíg magyarok élnek e tájon.
A dicsőséges és tekintélyt hozó századok után jelenleg úgy tűnik, hogy a magyar nemzeti érzés Csipkerózsika-álmát alussza, de hitünk szerint nem kétséges, hogy ez csak átmeneti állapot.
A trianoni diktátum által 98 éve szétszakított területeink keserves évtizedei történelmi léptékkel mérve perceket jelentenek csupán - ahogy például a törökök 150 évig bitorolták ugyan területeink jelentős részét, ma mégis épp csak, hogy a kontinens széléig terjed az országuk... De ez az időlegesség tetten érhető az orgazdák viselkedésében is, hisz az elcsalt területeinkkel, például Erdéllyel is úgy bánnak a megszállók, mint akik tudják, hogy hamarosan vissza kell azt adniuk. Ezért nem is igen fejlesztik, dédelgetik úgy, mint sajátjukat, hanem az egykori gyarmatok mintájára rablógazdálkodást folytatnak rajtuk. Éppen ezért nem szabad engednünk, hogy a magyar élettér beszűküljön, maradék-Magyarországunk magyarjainak mindent meg kell tenniük, hogy segítsék az őrzőket a gyepük szélén, felélesszék nemzetünkben a kiölt összefogás-érzést, a hazaszeretetet, s ezeket elébe helyezzék minden külső érdeknek, globalizációnak.
Egy hazafias társaságot általában nem valami ellen, hanem valamiért szoktak létrehozni. Fontosnak tartjuk, hogy már a szervezet neve is beszédes legyen, kifejezze az együttes cselekvés értelmét, célját.
Mindezeket szem előtt tartva született meg a Magyar Élettér Alapítvány, melynek elsődleges célja a Kárpát-medencei életterünk megőrzése, az itt élő véreink nemzeti, kulturális, gazdasági felemelkedéséért történő munkálkodás, az ezért valóban cselekedni akarók összefogásának segítése, a pártok nélküli/feletti egység megteremtése mindannyiunkért, akik magyarul, magyarként kívánnak élni.

Budapest, 2001. május 15.

Az Alapítvány kuratóriuma

 
Magyar Élettér Alapítvány, 2018. június 15.